PHÒNG NỘI SOI

Bác sĩ phụ trách: Nguyễn Thị Hân

Chuyên khoa: Nội chung

Chứng chỉ: Nội soi tiêu hóa.

Quá trình công tác:

?Trung tâm nội soi – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng.

Nhân lực:

?01BS CKĐH Nội soi tiêu hóa

?01 KTV Nội soi tiêu hóa

?01 Điều dưỡng cao đẳng

Các dịch vụ:
?Nội soi thực quản –dạ dày –tá tràng .

?Nội soi đại trực tràng.

?Nội soi đại trực tràng sigma.

?Nội soi trực tràng.

?Chuẩn đoán K sớm.

Trang thiết bị: – Nguồn và dây soi hãng olympus ( đời CV-170).