QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

( không có BHYT)

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

( có BHYT)

Bước 1: Đăng kí khám bệnh tại quầy tiếp đón. Bước 1: Xuất trình thẻ BHYT và các giấy tờ khác ( chứng minh thư, bằng lái xe, thẻ hưu chí , thẻ học sinh ) , đăng kí khám bệnh tại quầy tiếp đón.
Bước 2: Khám bệnh theo số thứ tự và số phòng khám chuyên khoa( khám nội , khám ngoại ,…) . Bước 2: Khám bệnh theo số thứ tự tại các phòng khám chuyên khoa (nội , ngoại, sản , nhi ,..)
Bước 3: Nộp chi phí cho các dịch vụ đã được bác sĩ chỉ định tại quầy thu ngân. Bước 3: Nộp các chi phí đồng chi trả , chênh lệch cho các dịch vụ đã được bác sĩ chỉ định tại quầy thu ngân.
Bước 4: Lấy mẫu bệnh phẩm tại phòng xét nghiệm , siêu âm, chụp X-Quang , CT, nội soi , .. Bước 4: Lấy mẫu bệnh phẩm tại phòng xét nghiệm , siêu âm , chụp X-quang ,CT, nội soi ,..
Bước 5: Trở lại phòng khám ban đầu để kết luận bệnh và kê đơn thuốc. Bước 5: Trở lại phòng khám chữa bệnh ban đầu  để kết luận bệnh và kê đơn thuốc.
 Bước 6: Nộp chi phí đơn thuốc tại quầy thu ngân và lĩnh thuốc tại quầy thuốc. Bước 6:Thanh toán, chốt phơi BHYT , nhận lại thẻ BHYT tại quầy thanh toán .

 

 

Bước 7: Lĩnh thuốc BHYT , mua thuốc khác ( nếu có ) tại quầy thuốc.

Hotline: 02253. 922. 666