• ĐỊA CHỈ

  Thôn Câu Hạ A, xã Quang Trung,
  huyện An Lão, Hải Phòng

 • LIÊN HỆ

  02253.922.666

 • GIỜ LÀM VIỆC

  Monday – Friday: 07.00 – 11.30
  13h30 – 16h30
  Saturday – Sunday: 07.00 – 11.30
  13h30 – 16h30

We will contact you within one business day.