Bác sĩ Lê Hoàng Xuân Thắng

Bác sỹ phụ trách: Lê Hoàng Xuân Thắng

Chuyên khoa: Tai mũi họng

Chứng chỉ: BS chuyên khoa TMH

LỊCH KHÁM
Chuyên khoa Tai Mũi Họng
Cấp bậc Bác sĩ
Chứng chỉ
  • Tai mũi họng
Phòng khám Tai Mũi Họng