Bác sĩ CK I Nguyễn Thị Mai

Chuyên khoa:Nội – Hô hấp

Chứng chỉ: BSCKI – Thầy thuốc ưu tú.

Quá trình công tác:

Từ năm 1988 – 2016 Làm việc tại bệnh viện Lao và Phổi Hải Phòng.

Từ 2017-2019 Làm việc tại PK 33 Lê Đại Hành thuộc bệnh viện Lao và Phổi Hải Phòng.

LỊCH KHÁM
Chuyên khoa Nội Hô Hấp
Cấp bậc BSCK I- Thầy thuốc ưu tú
Chứng chỉ
  • Nội chung
  • Hô hấp
Phòng khám Nội