Bác sĩ CKI Lê Thị Thúy Nga

Chuyên khoa: Nội chung

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Bác sỹ – Giám đốc Phòng khám

TIMETABLE
Chuyên khoa Nội chung
Cấp bậc Bác sĩ
Chứng chỉ
  • Thạc sỹ
Phòng khám Nội chung