BSCKI Phạm Thị Thường

Chuyên khoa: Nhi khoa

Chứng chỉ: BSCKI

Quá trình công tác:

Từng làm việc 30 năm tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng (Bệnh viện Nhi Đức).

Từng giữ chức Phó khoa Khám bệnh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Đã từng làm chuyên gia y tế 4 năm tại Angola.

ĐĂNG KÍ KHÁM
Chuyên khoa Nhi khoa
Cấp bậc Bác sĩ
Chứng chỉ
  • Nhi khoa