Bác sĩ Nguyễn Xuân Cố

Bác sỹ phụ trách: Nguyễn Xuân Cố

Chuyên khoa: Mắt

Chứng chỉ: Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ Chuyên khoa I

Có 30 năm công tác tại Viện 203

Nguyên là Trưởng khoa Mắt – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

TIMETABLE
Chuyên khoa Mắt
Cấp bậc Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ Chuyên khoa I
Chứng chỉ
  • Mắt /item]
Phòng khám Mắt