BSCK II Nguyễn Thị Vượng

Chuyên khoa: Sản khoa

Chứng chỉ hành nghề: BSCK II

Quá trình công tác:

Từng là Phó giám đốc Chuyên môn – Trung Tâm Y tế Kiến An

Hiện đang làm việc tại Phòng khám Quốc tế Quang Thanh

ĐĂNG KÝ KHÁM
Chuyên khoa Sản - Phụ khoa
Cấp bậc BSCK II
Chứng chỉ
  • Sản Khoa
  • Phòng khám Sản - Phụ khoa