Bác sỹ phụ trách: Phạm Xuân Thịnh

Chuyên khoa: Nội tổng hợp

Chứng chỉ: Nguyên Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa An Lão