Chụp CT scanner hệ tiết niệu

Chụp CT scanner hệ tiết niệu

Chụp CT Scanner hệ tiết niệu là một kĩ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại cho phép đánh giá chính xác tổn thương, bất thường tại hệ tiết niệu trong không gian 3 chiều. Từ đó, hỗ trợ quá trình điều…

Read more